Advocatenkantoor Nijkerk

Advocaat Nijkerk

dé juridisch specialist voor MKB-ondernemers en particulieren

Voor veel bedrijven en particulieren is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat u een goed contract of advies nodig heeft, omdat u een juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad bijstaat en u door die onbekende wereld loodst. Advocaat Nijkerk is zo’n partner.

Advocaten Nijkerk is trots op de klantgerichte, persoonlijke aanpak. De klant is koning en hoeft niet onnodig lang te wachten. Doel is uw juridische problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen, voor een scherpe prijs. Dat betekent dat naast het voeren van procedures ook andere creatieve oplossingen worden aangedragen om uw geschil in een vroegtijdig stadium voor u op te lossen. Dit alles in een informele sfeer met interesse voor u, als mens achter de zaak.

Advocaat Nijkerk ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in strikte zin is vastgelegd in het vennootschapsrecht van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren en procederen in die context over rechtspersonen en hun organen en bij het opzetten en aanpassen van vennootschapsstructuren. Maar ruimer bekeken omvat het ondernemingsrecht ook heel veel andere juridische zaken waar ondernemingen en ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Wij staan u dus ook bij in die bredere scope van het ondernemingsrecht. We onderscheiden daarbij verschillende praktijkgebieden.

Bestuursrecht

We adviseren en procederen bij de meest uiteenlopende bestuurs- en omgevingsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij aanvragen tot wijziging van een bestemmingsplan, of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouw of kap, maar ook bij vergunningen in het kader van de huisvestingsregelgeving of de Drank- en horecawet. Ook treden we op tegen ongewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen of besluiten, zoals een omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een dwangsombesluit. Daarnaast kunnen we verzoeken om handhaving van een besluit of nadeelcompensatie aanvragen. Tot slot zorgen we voor advies en procesvoering op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie en bij besluiten van de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument & Markt of de Nederlandse Zorgautoriteit en andere besluiten van overheidswege.

www.advocatenvanzalingen.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *