Rechtsgebieden

Alle advocaten in Nederland

 • Advocaat arbeidsrecht
 • Strafrecht advocaat
 • Prodeo advocaat
 • Advocaat onvermogen
 • Letselschade advocaat
 • Advocaat familierecht
 • No cure no pay advocaat
 • Advocaat vreemdelingenrecht

Advocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten.

Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht.

Advocaat arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Strafrecht advocaat

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Pro Deo advocaat

Met pro deo wordt een dienst bedoeld die gratis wordt verleend. In het geval van een pro deo advocaat, wordt dus de gratis rechtsbijstand door een advocaat bedoeld. De rechtsbijstand van een pro deo advocaat is echter niet altijd geheel gratis. In sommige gevallen dient u, als cliënt, een bij wet vastgestelde geringe eigen bijdrage te betalen.

Advocaat onvermogen

De advocaat van onvermogen is rechtsbijstand van een advocaat die deels door de overheid wordt betaald.

Letselschade advocaat

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke materiële en immateriële schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

Advocaat familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

No cure no pay advocaat

No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling’: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.

In feite is er bij no cure no pay sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting.

Advocaat vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is het geheel van rechtsregels in een staat dat de rechtspositie van vreemdelingen ten opzichte van eigen onderdanen regelt door vreemdelingen bij de eigen onderdanen achter te stellen, eraan gelijk te stellen, of ze te bevoordelen. Het vreemdelingenrecht houdt zich dus bezig met de discriminatie van vreemdelingen. Het wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met het bestuursrecht, specifiek in het kader van immigratie en asielrecht. http://www.advocatenvanzalingen.nl/advocaat-familierecht-nijkerk/

Advocatenkantoor Nijkerk

Advocaat Nijkerk

dé juridisch specialist voor MKB-ondernemers en particulieren

Voor veel bedrijven en particulieren is de wereld van het recht een onbekend gebied, waar zij liever zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Zo hoort dat ook. Toch kan het gebeuren dat u die wereld moet betreden. Omdat u een goed contract of advies nodig heeft, omdat u een juridisch geschil moet uitvechten of omdat u zo’n gevecht juist wilt voorkómen. In zulke situaties is het goed dat u een partner heeft die u met raad en daad bijstaat en u door die onbekende wereld loodst. Advocaat Nijkerk is zo’n partner.

Advocaten Nijkerk is trots op de klantgerichte, persoonlijke aanpak. De klant is koning en hoeft niet onnodig lang te wachten. Doel is uw juridische problemen zo snel en zo goed mogelijk op te lossen, voor een scherpe prijs. Dat betekent dat naast het voeren van procedures ook andere creatieve oplossingen worden aangedragen om uw geschil in een vroegtijdig stadium voor u op te lossen. Dit alles in een informele sfeer met interesse voor u, als mens achter de zaak.

Advocaat Nijkerk ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in strikte zin is vastgelegd in het vennootschapsrecht van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren en procederen in die context over rechtspersonen en hun organen en bij het opzetten en aanpassen van vennootschapsstructuren. Maar ruimer bekeken omvat het ondernemingsrecht ook heel veel andere juridische zaken waar ondernemingen en ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Wij staan u dus ook bij in die bredere scope van het ondernemingsrecht. We onderscheiden daarbij verschillende praktijkgebieden.

Bestuursrecht

We adviseren en procederen bij de meest uiteenlopende bestuurs- en omgevingsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld bij aanvragen tot wijziging van een bestemmingsplan, of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouw of kap, maar ook bij vergunningen in het kader van de huisvestingsregelgeving of de Drank- en horecawet. Ook treden we op tegen ongewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen of besluiten, zoals een omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een dwangsombesluit. Daarnaast kunnen we verzoeken om handhaving van een besluit of nadeelcompensatie aanvragen. Tot slot zorgen we voor advies en procesvoering op het gebied van openbaarheid van overheidsinformatie en bij besluiten van de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument & Markt of de Nederlandse Zorgautoriteit en andere besluiten van overheidswege.

www.advocatenvanzalingen.nl

Hoe vind ik een geschikte advocaat in Nederland

Hoe vind ik een goede advocaat?

Een goede advocaat moet niet alleen over genoeg kennis en ervaring beschikking om u te kunnen adviseren over uw juridische probleem, maar hij of zij moet bij voorkeur ook een persoonlijke klik met u hebben.

Tijdens een (telefonisch) kennismakingsgesprek, dat bij veel advocaten overigens kosteloos kan plaatsvinden is het raadzaam om de betreffende advocaat een aantal vragen te stellen zodat u zich een goed beeld kunt vormen over zijn of haar geschiktheid.

 • Hoe lang bent u al als advocaat werkzaam?
 • In welke rechtsgebieden bent u gespecialiseerd?
 • Hoeveel soortgelijke zaken behandeld u per jaar?
 • Bent u lid van een specialisatievereniging?
 • Hoe schat u mijn kansen globaal in?
 • Wat is uw uurtarief of honorarium?
 • Hoeveel uur verwacht u aan mijn dossier te moeten besteden?
 • Bestaat er een reële kans dat u uw kosten op de tegenpartij kunt verhalen?

U kunt via de advocatenzoekmachine bovenaan deze pagina een advocaat bij u in de buurt zoeken die gespecialiseerd is in het rechtsgebied (ontslag, echtscheiding etc.) waarbinnen uw juridische probleem valt. U kunt gerust met een of meerdere advocaten vrijblijvend contact opnemen om een indruk te krijgen van zijn of haar werkwijze.

Zijn alle advocaten even goed?

Nee. Net zoals in iedere andere beroepsgroep zijn er goede, hele goede, minder goede (en zelfs een paar slechte) advocaten.
De gemiddelde advocaat in Nederland is overigens een goede advocaat. De tevredenheid van (professionele en particuliere) klanten ligt op een redelijk peil, vooral bij degenen die daadwerkelijk met een advocaat te maken hebben gehad. De beroepsgroep doet veel aan verbetering van administratieve en van vakinhoudelijke kwaliteit (hoewel er nog steeds een hoop te doen is).
Iets anders is dat de ene advocaat beter zal zijn op het ene rechtsgebied en de andere advocaat beter zal zijn op het andere rechtsgebied. En voor klanten is dat niet altijd even gemakkelijk om te beoordelen. Daarom is deze website gemaakt.

Advocaat ondernemingsrecht Nijkerk